Политика за устойчивост

Политика за устойчивост

 

Тук в Sunrise All Suites Resort средата и природната атмосфера са ключов елемент за крайния продукт, който предлагаме на нашите гости. Построен на място, където съществува уникално съчетание на морски въздух и планинска свежест, от самото начало се разбира, че нашите мениджъри са ангажирани с опазването на околната среда и запазването на чиста и свежа природна територия.

 В комплекса имаме следните екологични политики:

 • Хотелът предприема различни действия за пестене на вода, които включват тоалетни с ниска степен на потребление на вода, както и душове и басейни.
 • Използваме мерки за пестене на енергия, включително: интелигентно използване на светлината в целия хотел и ниско енергийно осветление. Цялата нова електрическа инсталация за двойните стаи се активира с ключ-карта и скоро след това се дезактивира след изваждането на картата от контакта.
 • Предлагаме на всеки служител безплатен транспорт с автобуси, които имат график, съобразен с работното време на всяка позиция в хотела, като по този начин се ограничава необходимостта от използване на лични автомобили.
 • Имаме автобус до Обзор за туристи по същата причина.
 • Зелените площи в хотела се поддържат ежедневно от специализиран персонал, без да се използват никакви опасни или прекалено силни химикали. Цялото поливане на растенията и тревата се извършва чрез автоматична поливна система, която намалява използването на водата.
 • Персоналът също така гарантира, че никакво замърсяване не навлиза в района, естественото езеро, разположено в хотела и че нашите гости са наясно с нашите политики за опазване на околната среда.
 • Това езеро има специално място в нашия курорт. Съхранява и представя видове от флората и фауната, като водни лилии, риби, жаби, водни змии, раци, папрати, тръстики, лавандула и много други видове растения и животни. На място има информационни табели и гостите могат лесно да се информират за биологичното езеро и как те могат да помогнат за запазването на дивото разнообразие в и около него.
 • Ние предлагаме обучение на целия наш персонал за нашите екологични ангажименти, така че всеки член да разбира тяхната роля в постигането на нашите цели.
 • - Внедрихме система за разделно събиране на отпадъците и информираме нашите гости и обучаваме нашия персонал, за да ни помогне да намалим влиянието си върху природата.
 • Използваме само 100% целулозна тоалетна хартия, която е напълно водоразтворима.
 • Друг аспект от нашите политики за устойчивост предлага на нашите гости възможността да играят по-активна роля в поддържането на околната среда и повишаването на осведомеността по този въпрос, например чрез предоставяне на информационни карти в баните на гостите, които обясняват на гостите как да използват хавлиите и спално бельо, така че да намалят прането и по този начин използването на водата.
 • Веднъж седмично организираме българска тематична вечеря, която включва традиционна кухня в бюфет-ресторанта, нашият екип е облечен с фолклорни униформи, а външно българско фолклорно танцово шоу представя традиционни танци и обичаи на сцената с професионални танцьори. Предлагаме и на нашите гостите да опитат традиционния българска алкохолна напитка ракия. Така запознаваме нашите чуждестранни гости с част от българските обичаи, кухня, фолклор и култура.

 Нашите бъдещи цели са да продължим да използваме повече електричество и вода по-спестяващи начини, където това е възможно, да намаляваме количеството на отпадни води и разхищението на питейна вода, разхищаването на електричество. Имаме за цел да повишим дейностите свързани с местната общност и дарения, за различни местни каузи и подпомагането на местния бизнес и култура.

 

Политики свързани с общността

 В Sunrise All Suites Resort нашето ръководство се ангажира да работи с хората от региона и местния бизнес, за да подкрепя икономиката, общността и да защитава местните традиции.

 •  Ние уважаваме и се консултираме с местната общност по въпроси, които могат да засегнат живота в региона, като гарантираме, че техните виждания се вземат предвид при вземането на решения в бизнеса
 •  Активно управляваме и следим за закрилата на децата от злоупотреба или свързана с туризма сексуална експлоатация
 •  Подпомагаме местната общност чрез благотворителни или непарични дарения на училища, групи или инициативи, които работят за подобряване на живота на местните хора, опазване на околната среда или запазване на културата и традициите на дестинацията
 •  Активно купуваме храни и напитки от местни доставчици
 •  Популяризираме дестинацията за гости, като ги запознаваме с интереснте места в района и България, ресторантите, пазарите или занаятчийските центрове, за да ги насърчи да се запознават с храната, историята, културата и традициите на страната. На рецепцията на хотела има информационна папка, която дава информация за местната история, разглеждане на забележителности, култура и традиции.
 •  Предоставяме на гостите насоки за подходящ начин на обличане или поведение извън комплекса, особено когато посещават обекти с религиозна или културна значимост.

Политика свързани с човешките ресурси

  

В Sunrise All Suites Resort нашето ръководство се ангажира да осигури добри условия за работа на служителите и да защитива човешките права.

 •  Отношението към всички служители е справедливо и с уважение, независимо от тяхната сексуална ориентация, пол, възраст, етническа принадлежност, националност, религия или увреждане;
 • Всички служители са свободни да заемат работа по свой избор и да напуснат, когато изберат, без наказание, спазвайки условията в техните писмени договори;
 • Дружеството изплаща работни заплати, равни или по-голями от минимална работна заплата за страната (510 лв.);
 • Служителите работят с правилния брой часове, така че нашият бизнес да отговаря на националното или международното трудово право или стандартен стандарт. В случаите, когато служителите работят извънредно, трудът им се заплаща допълнително.
 • В компанията няма служители на възраст под осемнадесет години.
 • Бизнесът разчита в по-голямата част на хора от околността, като подпомага намаляването на безработицата в района.
 • Служителите се насърчават активно да се развиват в своите отдели, като подобряват уменията си чрез обучения, уроци по чужд език и възможности за развитие и израстване в дружеството.
 • На служителите на Sunrise All Suites Resort се предлага да използват безплатно настаняване, храна, униформи, пране на униформи, транспорт до и от работа, здравно осигуряване и трудов договор.
 • Всички служители са свободни да се присъединят към синдикат или подобна организация, която е да защитава и представлява правата на служителите.

#